Styrelsen i Loomis föreslår att beslut om utdelning senareläggs

Report this content

Styrelsen har idag beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning för 2019 om 11 kronor per aktie och slutligt ställningstagande om utdelning avses ske på en extra bolagsstämma när konsekvenserna av coronapandemin kan överblickas.

Loomis har en stark finansiell ställning och styrelsens bedömning är att den tidigare föreslagna nivån på utdelning fortfarande är försvarlig. Styrelsen anser dock att ett beslut om utdelning inte bör fattas vid årsstämman utan vid en extra bolagsstämma senare under året när omvärlds- och marknadsförhållandena förhoppningsvis har stabiliserats och konsekvenserna av corona­pandemin kan överblickas. Styrelsen har därför beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning för 2019 om 11 kronor per aktie till årsstämman 2020, men avser att senare under året kalla till en extra bolagsstämma i syfte att besluta om utdelningen.

Alf Göransson
Styrelseordförande

Kontakt:
Carina Cederblad
08-522 920 00
carina.cederblad@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2019 21,0 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020 kl. 17.40.