Valberedning utsedd inför Loomis årsstämma 2020

Report this content

Följande representanter för Loomis AB:s aktieägare kommer vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2020:

-    Hans Ek, utsedd av SEB Fonder, ordförande i valberedningen

-    Bernard Horn, utsedd av Polaris Capital Management

-    Helen Fasth Gillstedt, utsedd av Handelsbanken Fonder

-    Olivia Woo, utsedd av Mawer Investment Management

-    Marianne Nilsson, utsedd av Swedbank Robur Fonder

Bolagets styrelseordförande, Alf Göransson, har sammankallat valberedningen till dess första sammanträde och även adjungerats till valberedningen.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2020 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 6 maj 2020 kl. 17:00 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till carina.cederblad@loomis.com.

22 oktober 2019

Alf Göransson
Styrelseordförande

Kontakt:
Carina Cederblad
08-522 920 53
carina.cederblad@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2018 19,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.