Valberedning utsedd inför Loomis årsstämma 2022

Report this content

Följande representanter för Loomis AB:s aktieägare kommer att vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2022:

  • Elisabet Jamal Bergström, utsedd av SEB Fonder, ordförande i valberedningen
  • Bernard Horn, utsedd av Polaris Capital Management
  • Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden
  • Jacob Lundgren, utsedd av Andra AP-fonden
  • Robin Nestor, utsedd av Lannebo Fonder

Bolagets styrelseordförande, Alf Göransson, har sammankallat valberedningen till dess första sammanträde och även adjungerats till valberedningen.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2022 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 4 maj 2022 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till carina.cederblad@loomis.com senast den 31 januari 2022.

7 oktober 2021

Alf Göransson
Styrelseordförande

Kontakt: 
Carina Cederblad 08-522 920 53
carina.cederblad@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 23 000 personer och omsatte 2020 cirka 18,8 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.