L’Oréal erkänd som ett av världens bästa företag på hållbarhet

Report this content

För fjärde året i rad tilldelar CDP tilldelar i år igen L’Oréal ett A i tre hållbarhetskategorier: klimat, vatten och skog. L’Oréal är mycket stolta över att igen blivit erkänd för sin ambitiösa och hållbara affärsmodell. 

CDP tilldelar i år igen L’Oréal ett A i tre hållbarhetskategorier: klimat, vatten och skog. Detta placerar L’Oréal som en ledare av den nya hållbara ekonomin som levererar ekonomiskt tillväxt och ambitiösa klimatåtgärder hand i hand. 

– Vi är mycket stolta över att vara det enda företaget som fått högst betyg i alla tre kategorierna hos CDP fyra år i rad. I flera år har vi åtagit oss att säkerställa en mer ansvarsfull och hållbar affärsmodell. Vi är stolta över våra resultat, men våra ambitioner för klimatet slutar inte här. Vi fortsätter våra ansträngningar för att ytterligare minska vår miljöpåverkan. Vi vet att det är både grundläggande för vår affärsframgång och vårt moraliska engagemang, säger Beatrice Fahlkvist, Scientific & Regulatory Affairs Manager L’Oréal Sverige

Varje år betygsätter CDP företag på deras klimatansvar inom tre olika områden: klimat, vatten och skog. Företagen rangordnas med betyg från A till D inom de tre områdena. Av alla 8400 företag som deltog i år var det bara sex företag som fick högst poäng i alla tre kategorier, varav L’Oréal är ett av de företagen. 

Angelika Vaskevitch, MSL
angelika.vaskevitch@mslgroup.com
070-278 98 14

L'Oréal har ägnat sig åt skönhet i över 105 år och byggt upp en portfolio med 34 internationella varumärken i olika kategorier. L’Oréal-koncernens omsättning uppgick till 26,9 miljarder euro 2018 och har 86,000 anställda världen över. Som världens ledande kosmetikaföretag, är L'Oréal närvarande i alla distributionskanaler: massmarknad, varuhus, apotek, hårsalonger och travel retail. Forskning och innovation, tillsammans med en forskargrupp på 3,885 personer, är en central del i L'Oréals strategi för att möta skönhetsbehov världen över och attrahera en miljard nya konsumenter de kommande åren. L'Oréal's hållbarhetsstrategi för år 2020 "Sharing Beauty With All" har ambitiösa mål för hållbar utveckling genom hela koncernens värdekedja. 

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

För fjärde året i rad tilldelar CDP tilldelar i år igen L’Oréal ett A i tre hållbarhetskate-gorier: klimat, vatten och skog. L’Oréal är mycket stolta över att igen blivit erkänd för sin ambitiösa och hållbara affärsmodell.
Twittra det här

Citat

Vi är mycket stolta över att vara det enda företaget som fått högst betyg i alla tre kategori-erna hos CDP fyra år i rad. I flera år har vi åtagit oss att säkerställa en mer ansvarsfull och hållbar affärsmodell. Vi är stolta över våra resultat, men våra ambitioner för klimatet slutar inte här. Vi fortsätter våra ansträngningar för att ytterligare minska vår miljöpåverkan. Vi vet att det är både grundläggande för vår affärsframgång och vårt moraliska engagemang.
Beatrice Fahlkvist, Scientific & Regulatory Affairs Manager L’Oréal Sverige