Fyra förlängda undersökningstillstånd för Lovisagruvan AB och Lovisagruvan Utveckling AB

Report this content

Bergsstaten har meddelat beslut om förlängda undersökningstillstånd för Lovisagruvan AB och Lovisagruvan Utveckling AB enligt nedanstående tabeller.

Förändrad giltighetstid för Lovisagruvan AB:s undersökningstillstånd efter senaste meddelade beslut.

Namn Typ Kommun, län Areal (ha) Giltig från Giltig till
Silvergruvan Nr 2 U Lindesberg, Örebro 124,64 2017-08-22 2024-08-22
Nyhyttan Nr 2 U Lindesberg, Örebro 352,36 2017-08-22 2024-08-22
Dyrkatorp N r 1 U Lindesberg, Örebro 292,29 2017-09-13 2024-09-13

Förändrad giltighetstid för Lovisagruvan Utveckling AB:s undersökningstillstånd efter senaste meddelade beslut.

Namn Typ Kommun, län Areal (ha) Giltig från Giltig till
Sörtärnan nr 201 U Gävle, Gävleborg 31,95 2017-10-30 2024-10-30

Inom de nu förlängda undersökningstillstånden Silvergruvan, Nyhyttan och Dyrkatorp bedriver Lovisagruvan AB prospektering baserat på resultaten av tidigare forskningsprojekt och egna undersökningar. I Storå/Guldsmedshyttan, ca 5-10 km sydväst om Lovisagruvan och inom nämnda undersökningstillstånd, har fynd av zink, bly och silver gjorts vid bland annat Nyberget, söder om Guldsmedshyttan.

I Vindfallområdet har Lovisagruvan Utveckling AB nu beviljats förlängning av undersökningstillståndet Sörtärnan Nr 201 beläget mellan koncessionsområdet Vindfall K Nr 1 och Sörtärnanmineraliseringen.

I bolagets årsredovisning, som finns att läsa digitalt via bolagets hemsida: www.lovisagruvan.se, finns utförlig beskrivning av de nu berörda områdena.

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2021.

Prenumerera