Kvartal 2, april-juni, 2021 i moderbolaget

Report this content
  • Intäkterna från malmleveranser blev 7,9 MSEK (mot 12,4 för samma period 2020).
  • Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev -0,4 MSEK (2,7).
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar blev -2,5 MSEK (0,8).
  • Resultatet efter finansnetto blev -2,6 MSEK (0,8).
  • Vinsten per aktie blev -0,60 SEK (0,18).

Inom kvartalet har en båtlast med 4 518 ton sorterad malm levererats till Boleslaw i Polen (9 139). Problem med sorteringsutrustningen gjorde att en planerad båtlast inte hann genomföras under andra kvartalet.

Prenumerera

Dokument & länkar