Kvartalsrapport 3 2021

Report this content

Kvartal 3, juli-september 2021, i moderbolaget

  • Intäkterna från malmleveranser blev 9,5 MSEK (mot 11,9 MSEK för motsvarande period 2020).
  • Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 2,5 MSEK (2,5).
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 0,5 MSEK (0,5).
  • Resultatet efter finansnetto blev 0,5 MSEK (0,5).
  • Vinsten per aktie blev 0,11 SEK (0,11).

Prenumerera