LOVISAGRUVAN AB  Kvartalsrapport 1 2022

Report this content

Kvartal 1, januari-mars 2022 i moderbolaget


× Intäkterna från malmleveranser blev 17,2 MSEK (mot 13,7 för samma period 2021).
× Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 9,3 MSEK (1,7).
× Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 7,5 MSEK (-0,4).
× Resultatet efter finansnetto blev 7,4 MSEK (-0,4).
× Vinsten per aktie blev 1,72 SEK (-0,10).

Prenumerera

Dokument & länkar