Lovisagruvan AB i ett unikt internationellt samarbete mellan företag, akademi och myndigheter i X-MINE-projektet

Nya framsteg inom röntgenanalys tillämpas på prospektering och gruvdrift. Lovisagruvan ABs kostnadsbudget över tre år är 1,3M€ varav Europeiska Unionen bidrar med 0,9M€.

Som tidigare meddelats har EU-kommissionen beviljat forskningsfinansiering genom det treåriga H2020-projektet X-MINE till ett internationellt konsortium med 14 partners för forskning och utveckling av ny borrkärnanalysteknik, 3D-modellering och teknikutveckling för effektivare sortering av malm och gruvbrytning. Projektet X-MINE har nu inletts med ett kick-off-möte vid projektets ledningsorganisation, finska VTT.

Projektet har beviljats ekonomiskt stöd från Horizon 2020 vilket är EU:s största forsknings och innovationsprogram någonsin. Under perioden 2014-2020 kommer forskningsprogrammet totalt att dela ut nästan 80 miljarder euro i bidrag som i kombination med privata investeringar kommer att resultera i att många nya upptäckter ochforskningsgenombrott kommer att gå från laboratorieskala och nå marknaden.

Projektet är ett samarbete mellan organisationer i Finland (VTT Oy, Advacam Oy), Polen (Antmicro Sp. Z. o. o.), Bulgarien (Assarel Medet Jsc.), Tjeckien (Advacam s.r.o.), Grekland (Hellas Gold S.A.), Cypern Hellenic Copper Mines Ltd), Rumänien (Institutul Geologic Al Romaniei), Sverige (Orexplore AB, Uppsala universitet, Sveriges geologiska undersökning, Lovisagruvan AB och Bergskraft Bergslagen AB) och Australien (Swick Mining Services Ltd).

Forsknings- och teknikutvecklingspartners i projektet kommer, baserat på behoven hos fyra deltagande gruvföretag ( däribland Lovisagruvan AB) med olika geologi, mineralogi och produktionshastighet, utveckla utrustning för snabb penetrativ XRF (XRF=Röntgen Flourescens) -baserad analys och tomografi av prospekteringsborrkärnor och kommer även att utveckla sorteringsmetoder och utrustning för separering av "gråberg" och olika malmkvaliteter för att uppnå förbättrad resurseffektivitet, minskad miljöpåverkan och förbättrad ekonomi.

Projektet ger en unik möjlighet för alla deltagare att arbeta tillsammans med organisationer som är verksamma inom mineralprospektering, mineralproduktion, geologisk kartläggning och experter inom utveckling av avancerade analytiska instrument och processlösningar. Tillsammans kommer konsortiet att utveckla skräddarsydda metoder för att effektivisera prospektering och minska hanteringen av gråberg. Sammantaget förväntas projektet bidra till minskad miljöpåverkan från transport, malmbehandling och kemisk hantering vid utvinning av bas- och ädelmetaller samt resultera i lägre kostnader per producerad mängd metall.

Den totala budgeten för det treåriga projektet är 11,9 miljoner euro varav Europeiska unionen bidrar med 9,3 miljoner euro.

Konsortiet har redan påbörjat arbetet med att undersöka borrkärnor från Lovisagruvan med den nya tekniken och malmprover av olika typ kommer att undersökas för att identifiera olika typer av sorteringsparametrar.

Lovisagruvan ABs kostnadsbudget över tre år är 1,3M€ varav Europeiska Unionen bidrar med 0,9M€.

Projektet kommer snart att inrätta en projektwebbplats på www.xmine.eu

Välkommen att följa oss där!

För mer information kontakta:

VD Jan-Erik Björklund

Lovisagruvan AB

Jan-erik.bjorklund@lovisagruvan.se

0581-40941

Eller

Projektledare: Janne Paaso, VTT, Finland, janne.paaso@vtt.fi

Tel. +358 20 722 2145 Mobil: +358 40 070 7052

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta 

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2017. 

Om oss

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.

Prenumerera

Dokument & länkar