Lovisagruvan AB inleder prospekteringsborrning i närområdet.

Report this content

Lovisagruvan AB har under flera år stegvis och i allt större detalj undersökt äldre gruvor i Lovisagruvans omedelbara närhet. I dagsläget har alla för oss kända gruvor med varphögar (”skrotstenshögar”) undersökts såväl mineralogiskt som kemiskt.  

Nordost om Lovisagruvan finns bland annat de historiskt välkända koppar-koboltgruvorna vid Håkansboda, och söder därom finns ett område med svagt förhöjda halter av kopparkis som provbrutits i flera små gruvhål. 

Projektområdet benämns internt "Schakttorpet" och är beläget inom Lovisagruvan AB:s undersökningstillstånd Östanbo Nr 1 (giltigt till 2022-08-03) och ca 1600 meter ostnordost från Lovisagruvan.

 

I varphögarna vid ett av dessa äldre gruvhål har något högre kopparhalter och även för ögat osynligt guld noterats. Hitintills har bara prover kunnat tas från lösa stenar i varphögarna och det är då mer eller mindre omöjligt att uttala sig om det finns samband mellan olika mineraliseringstyper, vilken struktur och vilka dimensioner som en eventuell mineralisering har. Det är inte heller meningsfullt att rapportera halter från analyser av enskilda lösa stenar.  

Lovisagruvan AB har beslutat att genomföra en mindre borrkampanj i området med preliminärt tre-fyra diamantborrhål nära de gamla gruvhålen. Borrningsundersökningarna påbörjas nu i oktober och resultat kommer att meddelas då analyser och tolkning slutförts. 

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com

Prenumerera