Produktion och leverans enligt plan i februari 2018

Report this content

Produktionen i februari blev 3 624 ton (mot 3 558 i februari 2017). Hittills i år har 7 848 ton producerats (6 812) en ökning med 15%.

En båtlast med 4 451 ton levererades i februari (4 450).

Malmlagret var 12 900 ton i slutet av februari (25 850 ton i slutet av februari 2017).
(se diagram i bifogad pdf)

Metallpriserna är säkrade i USD för leveranserna under andra halvåret 2018. Däremot är ingen säkring gjord för det innevarande första halvåret 2018.

Ungefär halva USD flödet är säkrat jämnt under året 2018.

Månadsgenomsnittet i SEK per ton steg i februari med 3 % för zink och var oförändrat för bly jämfört med januari.

Jämfört med priserna i februari 2017 var zinkpriset 13 % och blypriset 2 % högre.
(se diagram i bifogad pdf)

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta 

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2018. 

Prenumerera

Dokument & länkar