Produktion och leveranser enligt plan i juli 2018.

Produktionen i semestermånaden juli var 1 236 ton (mot 1 584 i juli 2017) vilket var över plan. Totalt har 23 404 ton producerats hittills under 2017 (23 762).

En båtlast på 4 581 ton levererades i juli (4 590).

Malmlagret var 5 300 ton i slutet av juli (19 350 ton i slutet av juli 2017).

Metallpriserna är säkrade i USD för leveranserna under andra halvåret 2018.

Hela USD flödet är säkrat för 2018 och även för första kvartalet 2019.

Marknadsprisernas månadsgenomsnitt i SEK per ton minskade betydligt under juli jämfört med juni, med 14 % för zink och med 9 % för bly.  

Jämfört med priserna i juli 2017 var dock zinkpriset 1 % högre och blypriset 3 % högre.

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta 

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com          

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 augusti 2018.

Om oss

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.

Prenumerera

Dokument & länkar