Produktionen något över plan och leveranserna enligt plan i december 2017

Produktionen i december blev 3 180 ton (mot 2 964 i december 2016) vilket var något över plan och 7 % mer än förra året. Hittills i år har 41 156 ton producerats (38 412), en ökning med 7 %.

En båtlast med 4 504 ton levererades planenligt i december (4 346). Totalt har under året 54 271 ton levererats per december (16 104).

Malmlagret var 9 500 ton i slutet av december (23 485 ton i slutet av december 2016).

Metallpriserna för leveranserna under 2017 har varit säkrade på de nivåer som gällde i december 2016.

Månadsgenomsnittet uttryckt i SEK per ton minskade för zink med 1 % och ökade för bly med 2 % under december. Jämfört med priserna i december 2016 var zinkpriset 9 % och blypriset 4 % högre.

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta 

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com          

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2018. 

Om oss

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.

Prenumerera

Dokument & länkar