Produktionen något över plan och leveranserna enligt plan i november 2017

Produktionen i november blev 3 840 ton (mot 4 118 i november 2016) vilket var något över plan men 7 % mindre än förra året. Hittills i år har 38 010 ton producerats (35 448), en ökning med 7 %.

En båtlast med 4 435 ton levererades planenligt i november (4 336). Totalt har under året

49 767 ton levererats per november (11 758).

Malmlagret var 10 900 ton i slutet av november (24 600 ton i slutet av november 2016).

Metallpriserna för de planerade leveranserna under 2017 är säkrade på de nivåer som gällde i december 2016.

Månadsgenomsnittet uttryckt i SEK per ton mattades med 1 % under november för både bly och zink. Jämfört med priserna i november 2016 var zinkpriset 16 % och blypriset 4 % högre.

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com          

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2017.

Om oss

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.

Prenumerera