Produktionen över plan och leverans enligt plan i maj

Produktionen i maj var 3 928 ton (mot 4 264 i maj 2016) vilket var över plan. En båt med

4 587 ton levererades i maj (0).

Se diagram - Produktion och Leveranser (ton) - i bifogat dokument

Malmlagret var 23 000 ton i slutet av maj (17 100 ton i slutet av maj 2016).

Metallpriserna för de planerade leveranserna under 2017 är säkrade på de nivåer som gällde i december 2016.

Månadsgenomsnittet för metallpriserna uttryckta i SEK per ton sjönk ytterligare något i maj. Zinkpriset sjönk med 3 % och blypriset med 6 % jämfört med april. Jämfört med priserna i maj 2016 var zinkpriset 48 % och blypriset 32 % högre.

Se diagram - Metallpriser (SEK per ton) - i bifogat dokument.

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta 

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2017. 

Om oss

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.

Prenumerera

Dokument & länkar