Smärre rättelse i webbversionen årsredovisningen för 2021

Report this content

I metallprisdiagrammet på sid 9 längst ner hade zink och bly blivit omkastade.

På sid 36 saknades uppgiften om aktieinnehav för styrelseledamoten Oskar Stavrèn.

 

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com          

Prenumerera