Lowell förvärvar Fortums norska kredithanteringsbolag Solvencia AS

Det ledande energibolaget Fortum, och Lowell, Europas näst största aktör inom kredithantering och inkassotjänster, offentliggör idag att Lowell förvärvar Fortums norska kredithanteringsbolag Solvencia AS.

Avtalet är kopplat till ett serviceavtal som innebär att Lowell tar över uppdraget att hantera sena fakturabetalningar och inkassotjänster för Fortums elkunder i hela Norden. Samarbetet träder i kraft under de kommande månaderna.

Utöver serviceavtalet förvärvar Lowell även Fortums helägda norska kredithanteringsbolag, Solvencia AS, som idag har 75 medarbetare. Transaktionen kräver inga formella godkännanden och avsikten är att förvärvet slutförs i september.

– Vi är mycket glada över att få samarbeta med Fortum, den ledande aktören på elmarknaden. Vi tror att vårt fokus på högkvalitativ leverans, kundupplevelse, data och analys i kombination med högt ställda krav på affärsetik och regelefterlevnad, är ett vinnande koncept på en mycket konkurrensutsatt marknad, säger Johan Agerman, VD för Lowell Nordics.

Enligt Lowells egna uppskattningar blir Lowell Nordic nu det näst största kredithanteringsföretaget inom energisektorn i Sverige och Finland och nummer tre i Norge. Detta i tillägg till att Lowell redan idag är marknadsledande inom finanssektorn i Finland, Sverige och Danmark.

I den här transaktionen har Lowell arbetat med Advokatfirmaet Selmer och EY.

 

Om Lowell

Lowell är ett av Europas största bolag inom kredithantering och inkassotjänster, med visionen att få krediter att fungera bättre för alla. Lowell finns i UK, Tyskland, Österrike, Schweiz, Danmark, Norge, Finland och Sverige. Lowell erbjuder helhetslösningar inom kredithantering och inkasso, med ett brett tjänsteutbud som omfattar hela kreditcykeln, från fakturering, inkassotjänster, köp av förfallna eller osäkra fordringar, samt omfattande analystjänster.

Lowell-koncernen har 4 400 anställda varav 850 har hemvist i Norden. Lowell Sverige, tidigare Lindorff, är tillsammans med våra systerföretag i Danmark och Finland, samt tidigare Intrum Justitia i Norge, en del av Lowell-koncernen sedan i mars 2018. I Sverige har Lowell kontor i Stockholm och Göteborg med totalt 250 anställda. Lowell ägs av Permira and Ontario Teachers’ Pension Plan. Läs mer på www.lowell.se.

 

För ytterligare information, kontakta gärna:

Fredrik Skärheden
Communications Director, Lowell Nordics
fredrik.skarheden@lowell.com
+46 707 300 729

Dokument & länkar