LRF om kontantbudet på Mandamus

LRF om kontantbudet på Mandamus LRF erbjuder sig idag att köpa samtliga aktier i fastighetsbolaget Mandamus för 84 kronor per aktie. Budet är värt 1,3 miljarder kronor och innebär en överkurs på 20 procent i förhållande till genomsnittlig börskurs de senaste 30 dagarna. LRF vill med budet komma ur den nuvarande låsta ägarsituationen i bolaget. -Styrelsearbetet i Mandamus har varit besvärligt alltsedan Akelius ledamöter gjorde intåg i styrelsen. Vi vill ta ansvar för att lösa upp en ohållbar situation med rådande osäkerhet om Mandamus framtida affärsinriktning. Därför lägger vi nu ett bud på hela bolaget, säger Leif Zetterberg, VD i LRF och ordförande i Mandamus. -Roger Akelius eget innehav i Mandamus, genom det Cypernbaserade företaget Akelius Insurance Inc, ligger idag på knappt 40 procent, det vill säga just under gränsen för budplikt. Ändå vill han helt lägga om den nuvarande inriktningen för bolaget på ett sätt som inte stämmer med vad majoriteten av aktieägarna vill. -Vi känner ett starkt stöd från de 25 000 småaktieägarna och tror att flertalet av dessa nu vill få en möjlighet att säkra sina investeringar i Mandamus, säger Leif Zetterberg. Budet på 84 kronor per aktie ligger 20 procent över betalkursen för Mandamus under de 30 senaste handelsdagarna. Budet innebär också en premie på 28 procent i förhållande till bolagets egna kapital. Budet presenteras i samarbete med Stena Fastigheter. LRFs erbjudande gäller samtliga aktier i bolaget motsvarande ett totalt budvärde om 1 252 miljoner kronor. LRF och närstående bolag äger idag 27,5 procent av aktierna i Mandamus. Aktierna är noterade på Stockholmsbörsens O- lista under Attract 40. Fakta om Mandamus, se bilaga (2 sidor) För ytterligare information, kontakta: Leif Zetterberg; VD LRF, telefon: 070 - 588 41 84 Lars Holmgren, Ekonomi- och finansdirektör LRF, telefon: 070 - 575 35 45 Lars Höök, presschef LRF, telefon: 070 - 521 52 07 KORTA FAKTA OM MANDAMUS (2 sidor) Historik 1992. Starten för det som idag är Mandamus Fastigheter AB gick 1992. Då startade dåvarande Föreningsbanken ett bolag för att hantera fastigheter och annan egendom som banken tvingades ta över för att säkra sina fodringar. 1993. Bankkrisen når sin kulmen. Anders Johansson blir VD för Mandamus. Under de följande åren fram till 1997 övertar Mandamus fastigheter och rörelsebolag till ett sammanlagt värde av 6 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är mycket spritt över landet och fördelat på 135 olika kommuner. Mandamus äger också 33 fastigheter utomlands. 1998. Den 15 juni 1998 noteras Mandamus på Stockholmsbörsens O-lista. Bolagets strategi analyseras noggrant och en ny affärsidé formuleras: "Mandamus ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige." Som ett led i den nya strategin byggs en organisation upp för förvaltning av bostäder. Fastighetsinnehavet koncentreras till fyra tillväxtområden: Storstockholm, Storgöteborg, Malmö/Lund och Halmstad. Antalet fastigheter minskas under åren 1998 -2002 från 547 till 216 samtidigt som den sammanlagda fastighetsarean ökar med 33 procent till 1,2 miljoner kvm. Andelen bostäder ökar under samma period från 60 procent till 87 procent. 2001-2002. Det Cypernbaserade Akelius Insurance Inc uppnår 39.8 procent av aktierna i Mandamus efter aktiva köp under senare delen av 2001. Akelius blir därmed bolagets störste aktieägare efter LRF som innehar 27 procent av aktierna. Roger Akelius vill sänka utdelningen dramatiskt och förändra bolagets inriktning. Inför stämman i juni 2002 kräver Roger Akelius majoritet i styrelsen. Akelius får vid stämman 2 av 5 styrelseposter. 2002. Mandamus utses till Årets Börsbolag av Dagens Industri och Aktiespararna i konkurrens med 300 andra noterade bolag. 2002. December. Anders Johansson tvingas avgå som VD i förtid till en merkostnad om 5,7 miljoner kronor för bolaget. LRFs VD och ordförande i Mandamus, Leif Zetterberg reserverar sig. Det gör också styrelseledamoten Björn Hall. 2003. Mars. Vice VD Bengt Evaldsson som varit verksam i bolaget sedan starten tvingas avgå. Beslutas att utdelningen ska sänkas från 4,25 kr till 2,00 kr/ aktie. Leif Zetterberg och Björn Hall reserverar sig mot båda besluten. KORTA FAKTA OM MANDAMUS, sid 2 2003. Mars. LRF lägger bud på hela Mandamus för att lösa upp en omöjlig ägarsituation. LRF erbjuder sig att betala 84 kronor per aktie. Budet innebär en premie på 28 procent i förhållande till bolagets egna kapital och ligger 20 procent över betalkursen för Mandamus de senaste 30 handelsdagarna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT01050/wkr0001.doc Hela releasen http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT01050/wkr0002.pdf Hela releasen

Dokument & länkar