Besvikelse över halverad budget för livsmedelsstrategin

Report this content

LRF ser positivt på ett antal viktiga områden som regeringen lyfter fram i den nya handlingsplanen för livsmedelsstrategin. Men tyvärr överskuggas det annars intressanta innehållet av att budgeten i princip halveras.

Den nya handlingsplanen för livsmedelsstrategin lyfter fram ett 30-tal områden som alla i sig är viktiga, som enklare regler, kompetensförsörjning, digitalisering, växtskydd, växtförädling, export, och forskning. Men de flesta kommer först ha effekt på lång sikt. Våra medlemmar förväntar sig effekt snabbare än så, och det är också nödvändigt om målen om ökad produktion i livsmedelsstrategin ska kunna nås.

- Regeringen och samarbetspartierna har i Januariavtalet utlovat ett kraftfullt bondepaket. Men det som presenteras i dag är allt annat än kraftfullt. Två och ett halvt år har gått sedan riksdagen klubbande den nationella livsmedelsstrategin och fortfarande märker våra medlemmar inget av den på gårdarna. Två och ett halvt år senare fortsätter svensk livsmedelsproduktion att minska inom många områden, säger Palle Borgström, förbundsordförande i Lantbrukarnas Riksförbund.

Att förbättra regler och god myndighetsutövning behöver inte kosta så mycket men kräver att det finns en vilja att förändra från statsmaktens sida.

- Här har regeringen och olika myndigheter fortfarande mycket att bevisa, säger Palle Borgström.

Men det intressanta innehållet dras ned av den kraftigt minskade budget som regeringen presenterar.

- Vi hade förväntat oss mer av den nya handlingsplanen för livsmedelsstrategin. Det är bra att den sträcker sig fram till och med 2025 men budgeten är halverad jämfört med tidigare plan och med förslaget från i somras från Tillväxt- och Jordbruksverket. Det gör mig mycket bekymrad säger, säger Palle Borgström.