Bonden ger skolan: Nytt digitalt läromedel om var maten kommer ifrån

Idag får landets skolelever ta emot en unik present från Sveriges bönder. Med det digitala, webbaserade läromedlet Bonden i skolan kommer de på ett enkelt, roligt och kostandsfritt sätt att få möjlighet att lära sig var maten kommer ifrån och varför vi behöver bönder.

Måndagen den 8 september lanserar Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, det digitala läromedlet Bonden i skolan, www.bondeniskolan.se. Detta är en unik satsning där elever på ett enkelt och roligt sätt får lära sig var maten på våra tallrikar kommer ifrån och varför vi faktiskt behöver bönder.

Bonden i skolan ligger i framkant både vad det gäller pedagogik och teknik. Utöver en gedigen faktadel finns en unik databas med färdiga lektioner och teman för årskurs F-6 som direkt svarar upp mot målen i läroplanen.

I takt med att stad och land kommer allt längre från varandra har kunskapen om vad lantbruket ger och hur det fungerar minskats drastiskt. Därför har vi länge känt ett behov av att göra det enklare för skolan att jobba med det här viktiga området, säger Lotta Folkesson, ledamot av LRFs riksförbundsstyrelse.

Jordbruksverket finansierar hälften av satsningen genom Matlandet Sverige och bidrar dessutom med innehåll.

För mer information, kontakta:
Lotta Folkesson, ledamot av LRFs riksförbundsstyrelse, telefon 070-351 9697
Pernilla Åkerström Frid, projektledare Bonden i skolan, telefon 070-218 3240

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 17 år i rad och vid årsskiftet 2013/2014 hade LRF 172 662 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera