Framgångar för svenska innovationer inom EU

Report this content

Mer än 70 nya innovationsprojekt har gett ökad lönsamhet och bättre miljö. Det är vad EU:s innovationssatsning EIP-Agri levererar med totalt 440 miljoner kronor från EU och Sverige.

– Många företagare har kunnat förverkliga sina idéer och vi kan se spännande resultat i projekten, säger Kjell Ivarsson, ordförande för innovationsgruppen på Landsbygdsnätverket.
 

Tanken är att de utvalda projekten ska komma till nytta för andra inom jordbruk, trädgårdsnäring och rennäring. De godkända projekten täcker en rad olika område och har stor geografisk spridning.

– Det kan vara allt från utvecklingen av mousserande svartvinbärsvin i Norrbotten till havtornsskördare och sötpotatisodling i Skåne. Det finns flera exempel på projekt om växtprotein från svenska ärter och bönor, men också de som utvecklar digitala lösningar och sensorer för ökad precision och resurseffektivitet, säger Kjell Ivarsson.

Innovationsprojekten kan handla om en ny produkt, metod eller service men också om produktionsprocesser och nya sätt att nå marknaden. EIP-Agri ger lyckade resultat tack vare noggrann planering i en grupp med olika kompetenser. Några innovationer har redan nått stor framgång även i andra delar av världen.

– Ett spännande projekt utvecklar en app som upptäcker varroakvalster i bikupor, en metod som kan användas jorden runt. Ett annat exempel på innovation är en värmekamera som upptäcker feber hos mjölkkor, säger Kjell Ivarsson.

Nu finns möjlighet att få träffa innovatörer och projektföreträdare

Torsdagen den 23 januari träffas ett 50-tal innovatörer och andra projektföreträdare hos Lantbrukarnas Riksförbund i Stockholm. De gulmarkerade projekten i bifogad lista kommer att finnas representerade på träffen där även kontaktuppgifter ligger med. 

Plats: LRF, Franzéngatan 6, Stockholm
Kontaktperson: Kjell Ivarsson
, ordförande för innovationsgruppen inom Landsbygdsnätverket. 070-642 03 40

Faktaruta

  • 440 miljoner avsattes till innovationssatsningen EIP-Agri inom landsbygdsprogrammet med start 2015.
  • Syftet med innovationsstödet är att stärka konkurrenskraften och hållbarheten inom jordbruk, trädgård och rennäring.
  • Stödet ger hundra procents finansiering av godkända projekt.
  • Det kan handla om en ny produkt, en ny metod, en ny form av service, en ny produktionsprocess, ett nytt sätt att nå marknaden eller ett nytt sätt att organisera

Om Landsbygdsnätverket

Består av ett hundratal myndigheter, föreningar och organisationer som arbetar med att utveckla svenska kust- och landsbygder. I nätverket samarbetar aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå för att få inspiration och lära av varandra.

Gemensamt för medlemmarna är att de verkar för att nå målen i landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt lokalt ledd utveckling. Nätverket leds av en styrgrupp med representanter från  medlemsorganisationerna och myndigheterna.

För mera information, kontakta LRF pressavdelning, 010-184 40 70 eller Kjell Ivarsson, ordförande innovationsgruppen inom Landsbygdsnätetverket, 070-642 03 40 

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se