Hög tid för mera nära foder - nu lanseras Proteintipset.se

19 juni. Nästan 60 procent av allt proteinfoder som ges till svenska djur är importerat. Det visar att det finns många goda affärsmöjligheter och miljövinster med att odla mer närproducerat protein och spannmål. Därför lanseras nu www.proteintipset.se - sidan på nätet som ska stimulera till mer svenskodlat foder, fulladdad med böndernas bästa tips.

Proteintipset.se är en sida för kunskapsförmedling om odling av proteingrödor och utfodring. Här kan man hitta böndernas egna tips, som till exempel ”samodla ärter och korn till grisarna”, ”lusernvall ger proteinrikt grovfoder” eller ”esparsett ny baljväxt på svenska fält”. På sajten kan man även annonsera för att köpa eller sälja foder mellan gårdar. Därtill finns en beräkningshjälp för att sätta pris, framtagen av Lovanggruppen.

En plats för alla
Proteintipset.se är till för alla bönder, oavsett produktionsform. De som ligger bakom satsningen är Ekologiska Lantbrukarna, LRF och Växa Sverige, samma gäng som gjorde boken ”101 proteintips - böndernas bästa tips för mer svenskt proteinfoder”.

- Proteintipset.se är till för att göra det enklare att lära sig om och förse sig med närproducerat foder för att slippa importen av spannmål och protein samt pressa foderkostnaderna, säger Karin Ulvshammar, Växa Sverige.

Dela dina foderhändelser i sociala medier med #proteintipset
Hur långt har rapsen kommit där du bor? Vad tycker fåren om åkerbönorna? Hur ser en rapspress ut ”in action”? Tagga dina fodernyheter, tips och händelser med hashtag #proteintipset på Instagram och Twitter. På så sätt syns inläggen på www.proteintipset.se och dina tips och nyheter sprids i sociala medier.

Kontakt

Karin Ulvshammar, Växa Sverige karin.ulvshammar@vxa.se 070 205 56 23 

Hilda Runsten, Lantbrukarnas Riksförbund hilda.runsten@lrf.se 0730-60 90 93

Eva Hagström Öberg, Ekologiska Lantbrukarna eva.hagstrom@regna.net 070 833 66 63

Prenumerera