Jämställdhet högaktuellt när det gröna näringslivet ska växa

Report this content

Det gröna näringslivet har bestämt sig: styrelser och valberedningar måste bli mer jämställda. Den 27 november 2019 är det därför temat på en konferens. Bland annat kommer resultat från en ny undersökning bland kvinnliga förtroendevalda att presenteras.

Med konferensen vill LRFs Jämställdhetsakademi få fler att reflektera över vem som väljs till olika roller och om allas kunskap värderas lika. Goda exempel på lyckat jämställdhetsarbete i styrelser och valberedningar ska lyftas fram. För att skapa rum där både kvinnor och män trivs behöver vi också ta i ute med hur vi är och pratar med varandra.

Palle Borgström, förbundsordförande i LRF, är sedan i juni ny ordförande i LRFs Jämställdhetsakademi. Han tycker inte vi kan nöja oss med att bara räkna antalet kvinnor och män:

- Jämställdhet handlar om mer än bara jämn könsfördelning. Det handlar om att uppmärksamma normer, värderingar och attityder som påverkar villkoren för både kvinnor och män.

Sett till fördelningen mellan kvinnor och män i styrelserna i de tio största medlemsägda företagen så är andelen kvinnor 22 procent. Inom LRF är platserna ganska jämnt fördelade mellan kvinnor och män i valberedningen för riksförbundet med 44 procent kvinnor och i regionstyrelserna med 45 procent kvinnor. Desto mer ojämnt är det i lokalavdelningarna med 20 procent kvinnor och i kommungrupperna med 24 procent kvinnor.

Konferensen är öppen för alla med intresse för jämställdhet, styrelser och valberedningar. Konferensen är i Stockholm men det går bra att följa den på webben. För mer information om konferensen och webbsändningen besök lrf.se/jamstalldhetsakademin.

Om LRFs Jämställdhetsakademi

LRFs Jämställdhetsakademi är branschens egen tankesmedja för att driva på jämställdhetsarbetet inom hela det gröna näringslivet. Akademin består av 19 ledamöter – hälften är ledare i några av Sveriges största medlemsägda företag i det gröna näringslivet och hälften är ledarskaps- och jämställdhetsprofiler. Akademin fyller 10 år i år.

För mera information, kontakta LRF pressavdelning, 010-184 40 70

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se