Julhandeln viktigt för svenska bönders möjligheter

Sveriges konsumenter lägger miljarder på julmaten som är årets största mathelg. Att välja svenska råvaror istället för import bidrar till den svenska bondens möjligheter att producera mer klimatsmart och närodlad mat.

– Välj svensk mat nu i julhandeln, det är det bästa sättet att hjälpa till att stärka det svenska lantbruket och Sveriges egen försörjningsförmåga, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

Idag lägger de svenska hushållen i snitt endast 12,5 procent av inkomsten på mat. Lägre matpriser sedan EU-inträdet pressar de svenska böndernas lönsamhet. LRFs nya undersökning ”Matkronan 2019” visar att den svenske bondens inkomstandel för en genomsnittlig inhandlad matkasse i livsmedelsbutiken endast är 9 procent av totalpriset. Om konsumenten väljer svenska matvaror istället för importerade ökar bondens andel däremot till i genomsnitt 30 procent.

– Bonden tar en oproportionerlig del av risken i livsmedelskedjan. Väder och klimat utgör hela tiden risker som bonden inte kompenseras för. Om vi ska stärka vår egen matproduktion så måste riskerna spridas mer jämlikt i hela livsmedelskedjan, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Men ”Matkronan” visar att handeln fortsatt prioriterar inköp av importerad mat istället för svensk. Den svenska bondens andel av matkronan ökade visserligen med 0,5 procentenheter från 2016 till drygt 9. Men det är en liten andel jämfört med importen som tar 36 procent (en ökning med 4 procentenheter sedan 2010), följt av handeln 31 procent, livsmedelsindustrin 13 procent medan staten tjänar 11 procent via moms. Importandelen har dock stagnerat de senaste två åren vilket är ett bevis på att konsumenterna nu medvetet börjat fråga efter svenskproducerade livsmedel. Samtidigt ökar restaurangernas andel av hushållens utgifter, från knappt 5 procent år 2010 till nästan 6 procent idag. Av det kött som säljs på restaurang är bara 20 procent svenskt, resten importerat.

Undersökningen ”Matkronan” visar att det finns en stor potential för hållbar svensk mat och att det finns ett stort utrymme att återta i svenskens matkasse.

Här är några nyheter i LRFs undersökning:

  • Ökningen av importerad mat har stagnerat och ökar inte lika kraftigt längre
  • Konsumenterna väljer mera grönt och mindre kött. Däremot väljer fler att köpa svenskt när de köper kött
  • Ju mera förädlade livsmedlen är, desto mindre andel av inkomsten får bonden

– Vi bönder har en helt avgörande roll i Sveriges övergång till ett hållbart och fossilfritt samhälle. Men vi kan inte stå för hela kostnaden själva. Bondens andel av matkronan visar att inkomstfördelningen i svensk livsmedelsproduktion är snedfördelad, säger Palle Borgström.

För mera information, kontakta LRFs pressavdelning, 010-184 40 70, eller Jan Lorentzon, projektansvarig för undersökningen Matkronan, 010-184 43 18.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se