Livsmedelsverket förlorare när bönderna sätter betyg

Report this content

Lantbrukarnas Riksförbunds medlemmar gav Skatteverket bäst och Livsmedelsverket sämst betyg. Totalt fick de ranka sex myndigheter i en undersökning om bemötande, service, rättssäkerhet, kompetens och effektivitet.

När LRFs medlemmar svarade på frågor om hur de uppfattade myndigheterna bildades följande lista, där Skatteverket fick högst betyg:   

  1. Skatteverket
  2. Skogsstyrelsen
  3. Jordbruksverket
  4. Länsstyrelsen
  5. Kommunen
  6. Livsmedelsverket

Medlemmarna fick bedöma myndigheterna utifrån deras bemötande, service, rättssäkerhet, kompetens och effektivitet.

Förhoppningen är att resultaten ska hjälpa myndigheterna förstå hur de uppfattas. De medlemmar som har svarat är lantbrukare och skogsägare som möter myndigheterna regelbundet i sitt yrke, i fysiska möten, i samband med ansökningar eller via olika digitala tjänster och telefonsamtal.  

- Vi har påbörjat en dialog om resultaten med respektive myndighet. Jag vet att politiker och myndighetschefer vill förstå lantbrukarnas utmaningar med myndighetskontakter bättre. Min förhoppning är att innehållet kommer väl till användning när myndigheterna ska utvärdera, utveckla och förbättra sitt arbete, säger Palle Borgström, förbundsordförande i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Ojämn kvalitet
Det finns också resultat som tyder på stora skillnader och ojämn kvalitet i myndigheternas prestation, framför allt gäller det kommuner och länsstyrelser. Mest nöjda med länsstyrelsen är de i Jönköping, Kalmar, Skåne, Västerbotten, Västernorrland, Örebro och på Gotland.

- Grunden för en rättssäker myndighetsutövning är att den är lika var du än är och vem du än är. Så verkar det inte vara hos kommuner och länsstyrelser.

Om undersökningen
Undersökningen gjordes av Ipsos på uppdrag av Lantbrukarnas Riksförbund 2019 och de svarande är företagare och medlemmar i LRF. Totalt inkom 1 528 svar. Rapporten finns tillgänglig på lrf.se.

Relaterat
Samtidigt i Aftonbladet: Emilia Astrenius Widerström, ordförande i LRF Ungdomen, har idag en debattartikel om myndighetsutövning sett ur unga lantbrukares perspektiv. Den har koppling till en annan rapport om myndighetsutövning, också den tillgänglig på lrf.se. Debattartikel: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/1n0ApQ/onskelista-fran-en-ung-bonde 

De båda undersökningarna finns längst ned: https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2019/12/ris-och-ros-nar-medlemmar-svarade-pa-fragor-om-myndigheterna/ 

För mera information, kontakta LRF pressavdelning, 010-184 40 70

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Citat

Grunden för en rättssäker myndighetsutövning är att den är lika var du än är och vem du än är. Så verkar det inte vara hos kommuner och länsstyrelser.
Palle Borgström, förbundsordförande LRF
Vi har påbörjat en dialog om resultaten med respektive myndighet. Jag vet att politiker och myndighetschefer vill förstå lantbrukarnas utmaningar med myndighetskontakter bättre. Min förhoppning är att innehållet kommer väl till användning när myndigheterna ska utvärdera, utveckla och förbättra sitt arbete.
Palle Borgström, förbundsordförande i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.