Lotta Folkesson föreslås till LRFs riksförbundsstyrelse

19 april 2012.

LRFs valberedning föreslår Lotta Folkesson till ny ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse, efter Jan-Olof Thorstensson som har avböjt omval.

Jan-Olof Thorstensson har meddelat LRFs valberedning att han inte längre står till förfogande för omval i LRFs riksförbundsstyrelse, av familjeskäl. Valberedningen föreslår Lotta Folkesson som ny ledamot till riksförbundsstyrelsen.

– Lotta Folkesson är en person som sprider mycket positiv energi omkring sig. Hon drivs av stor ambition att i sitt arbete som förtroendevald göra skillnad för LRF:s medlemmar. Hennes engagemang i arbetet med livsmedelsstrategin kommer att komplettera den spetskunskap i jordbrukspolitik och miljöfrågor som Lennart Nilsson och Nina Pettersson tar med sig in i styrelsen. Med de här styrelsekandidaterna kan vi stärka kunskapen inom tre, för medlemmarna mycket viktiga områden. Att Lotta dessutom kommer från norra delen av landet är positivt för den geografiska balansen i styrelsen, säger Ingemo Johansson, ordförande i valberedningen.

Lotta Folkesson driver tillsammans med sin man ett lantbruk med kvigor, växtodling och skog. Utöver detta har man också ett företag med skogsentreprenad med tio anställda. Lotta är idag vice ordförande i LRF Västerbotten och har där huvudansvaret för arbetet med LRFs livsmedelsstrategi. Hon har också erfarenhet av förtroendeuppdrag från andra organisationer inom de gröna näringarna, så som Norrmejerier och Lantmännen.

Lotta är 41 år gammal, gift och har tre barn. Familjen bor i byn Hällnäs, utanför Vännäs i Västerbottens län.

Sedan tidigare har valberedningen föreslagit Nina Pettersson och Lennart Nilsson som nya ledamöter till riksförbundsstyrelsen. Beslut om Nina, Lennart och Lotta kommer att väljas in i förbundsstyrelsen fattas den 29-30 maj av LRFs riksförbundsstämma, som hålls i Stockholm.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera