LRF: Djur ska inte lida på svenska gårdar

Report this content

LRF är stolt över den djuromsorg vi har i Sverige. Det fall som visades upp i SVTs Uppdrag Granskning är inte representativt för de 3 200 mjölkgårdar som finns i landet.

– Djur ska inte fara illa. De bilder vi har sett på Uppdrag Granskning är smärtsamma, och inte acceptabla. Även om det här är ett undantagsfall, så är varje fall ett för mycket, säger Palle Borgström, förbundsordförande på Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

LRF fick kännedom om det aktuella fallet under hösten 2019, då regionens omsorgsgrupp kontaktade lantbrukaren och erbjöd stöd och praktisk handräckning. Omsorgsgrupperna är regionala frivilliga nätverk av bönder inom LRF som hjälper bönder som hamnat i svåra situationer.

– Vi har ett kontrollsystem som vi måste lita på, med myndigheter som ska följa upp lagstiftningen. Tyvärr kommer det alltid att finnas enstaka fall där det brister i omsorg. Då är det viktigt att upptäcka dem så tidigt som möjligt. Därför tar nu LRF initiativ till ett branschgemensamt samarbete för att tidigare upptäcka om djur far illa, säger Palle Borgström.

Tillsammans med branschen kommer LRF nu samla de olika aktörer som finns runt en gård – länsstyrelser, rådgivning, mejerier och LRFs omsorgsgrupper, slakterier med flera – för att skapa bättre kontakter dem emellan och på så sätt hitta den här typen av fall på ett tidigt stadium och hindra att djur vanvårdas.

Parallellt med detta tar nu ett stort antal bönder runt om i landet initiativ och öppnar sina gårdar för de medier som vill besöka dem. Så att journalisterna själva får bilda sig en uppfattning om hur det ser ut på svenska mjölkgårdar.

För mer information, kontakta LRFs pressavdelning. 010-184 40 70.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se