LRF kommenterar EU-beslut om jordbrukspolitiken

LRF välkomnar att reformen av EUs gemensamma jordbrukspolitik (CAP) är beslutad. Det var verkligen dags för de tre parterna i EU - jordbruksministrarna, Europaparlamentet och EU-kommissionen - att komma överens.

- Nu handlar det om att göra det bästa av situationen. Fokus för LRF nu är att den svenska tillämpningen av reformen görs på ett sätt som ger ökad konkurrenskraft för jordbruket i Sverige. En viktig fråga i sammanhanget är hur regeringen agerar och hur de redan i höstbudgeten avsätter pengar för medfinansieringen av det svenska landsbygdsprogrammet, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

- Vi ser redan nu delar i reformpaketet som är positiva jämfört med tidigare förslag, till exempel anpassningen av förgröningen till svenska förhållanden i form av det så kallade skogsundantaget, det vill säga att många lantbrukare i skogsdominerade områden slipper ha så kallade ekologiska fokusområden i sitt brukande. Man har i viss mån lyckats ta hänsyn till att förutsättningarna för jordbrukare skiljer sig åt i Europa, säger Helena Jonsson.

- Vi har ett omfattande arbete framför oss inom LRF att analysera denna slutliga överenskommelse och vilka effekter det kommer att få för lantbrukare i Sverige. Det gäller inte minst hur den så kallade förgröningen av gårdsstödet ska tillämpas, hur utjämning av stödrättsvärden ska gå till, kopplade stöd och andra stora frågor i reformpaketet, säger Helena Jonsson.

Om inte EU hade beslutat om reformen nu, fanns det en stor risk att beslutet skjutits på framtiden. Det hade varit mycket olyckligt för det svenska lantbruket.

– Man måste trots allt ge jordbruksministrarna, Europaparlamentet och EU-kommissionen en eloge för att man lyckades komma överens, i början av veckan stod man mycket långt ifrån varandra i många frågor men nu har man lyckats acceptera en kompromiss, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 16 år i rad och vid årsskiftet 2012/2013 hade LRF 172 085 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Prenumerera