LRF kritiska till Vattenverksamhetsutredningen

Vattenverksamhetsutredningen har föreslagit att företag som ansöker om tillstånd för vattenverksamhet inte längre ska behöva betala rättegångskostnader för berörda som ifrågasätter tillståndet. LRF är kritiska till att enskilda markägare själva ska stå för rättegångskostnaderna.

– Ansökan om tillstånd för vattenverksamheter som anläggning av vattenanläggningar, vägar och gruvor innebär i många fall tvångsförfogande över annans mark. I det fallet ska markägare ha möjlighet att motsätta sig tillståndet, eller kunna påverka villkoren för det, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson

– Utredningen motiverar förslaget med att man vill jämställa reglerna för vattenverksamheter med reglerna för miljöfarlig verksamhet. Men utredningen missar den viktiga skillnaden att vattenverksamheter innebär ett tvångsförfarande. Därför är det viktigt att rättegångskostnadsreglerna även i fortsättningen ger markägare och jordbrukare rätt att tillvarata sina intressen, säger Helena Jonsson.

Vattenverksamhetsutredningens förslag innebär en förskjutning mellan den enskilde markägaren och det exploaterande företaget. Om förslaget följs kan det leda till att mark- och miljödomstolar fattar beslut på det prospekterande företagets underlag eftersom det är de som har haft råd att ta fram ett sådant, tror LRF.

– Det blir en orättvis kraftmätning av ekonomiska resurser mellan ett ansökande företag eller myndighet på ena sidan, och den enskilda markägaren på den andra. Vi får hoppas att regeringen väljer att inte gå vidare med förslaget, säger Helena Jonsson. 

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 17 år i rad och vid årsskiftet 2013/2014 hade LRF 172 662 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera