LRF välkomnar beslut om jakt på varg

30 januari 2013. Naturvårdsverket har idag fattat beslut om en selektiv och riktad jakt på inavlade vargar som ett led för att minska inaveln och få en långsiktigt livskraftig vargstam. Sammanlagt tillåts jakt på 16 vargar i 8 revir i Dalarnas, Värmlands, Örebro och Västmanlands län. LRF välkomnar Naturvårdsverkets beslut.

Det här är ett viktigt steg i rätt riktning. Det är bra att Naturvårdsverket fullföljde sin plan om urvalsjakt. Den svenska vargförvaltningen skall styras från Sverige, inte från kommissionärens kabinett i Bryssel, säger LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson.

- Nästa steg är en liberal, förenklad och snabb hantering av skyddsjaktärenden om varg. Det är ett oavvisligt krav från våra medlemmar. Och när en djurägare drabbats av rovdjursangrepp, måste djurägaren ersättas fullt ut både för skadorna och allt merarbete och merkostnader i samband med angreppet, säger Helena Jonsson.

- Ska vi ha en livskraftig vargstam så måste människorna som ska leva med vargen acceptera den. Då måste reglerna och lagarna ta sin början utifrån deras vardag och verklighet. Först då kan vi få acceptans för vargarna, säger Helena Jonsson.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 16 år i rad och vid årsskiftet 2012/2013 hade LRF 172 085 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera

Citat

Ska vi ha en livskraftig vargstam så måste människorna som ska leva med vargen acceptera den
Helena Jonsson