LRF välkomnar regeringsförslag om subventionering av bedövningsmedel till grisar

18 april.

Regeringen öppnar i vårändringsbudgeten 2012 för subventionering av bedövningsmedel i samband med kastrering av hangrisar.

– Det är ett välkommet förslag som stärker både svenskt djurskydd och svenska bönders konkurrenskraft. Vi är mycket positiva till att Jordbruksverket sedan en kort tid tillbaka gett bönderna möjlighet att på frivillig väg bedöva sina grisar vid kastrering. Regeringens förslag om ekonomisk stimulans gör att fler djurägare också får möjlighet att genomföra det, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Sverige och svensk grisnäring har redan en hög nivå på djurskyddet. Näringen har på frivillig basis tagit egna initiativ för att lösa frågan om kastrering. Bland annat har smärtlindring införts som ett krav i det certifieringsprogram som bonden måste vara med i för att få slakta sina grisar på svenska slakterier.

Bakgrunden till förslaget är att hangrisar vid uppfödningen måste kastreras för att undvika galtlukt i köttet.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera