LRF vill att Erlandsson agerar för att alla EU-länder följer djurskyddskrav

2 november 2012. Sveriges Radios Ekot rapporterar idag att spädgrisarnas svansar fortfarande klipps i de flesta EU-länder, trots att det är förbjudet sedan 2001. Sverige är ett av få EU-länder som följer reglerna och låter grisarna behålla sina svansar. Sverige tillåter heller inga undantag, vilket andra EU-länder gör.

- LRF vill att Landsbygdsminister Eskil Erlandsson nu agerar för att det görs en uppföljning så att alla medlemsstater följer de djurskyddskrav som EU beslutat om. Det är givetvis viktigt för djuren, men också för att vi ska få lika konkurrensvillkor mellan länderna. Konsumenter som redan idag vill att grisarna föds upp med knorr på svansen bör köpa svenskt, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera

Citat

Konsumenter som redan idag vill att grisarna föds upp med knorr på svansen bör köpa svenskt
Helena Jonsson