LRFs medlemsantal nära 140 000 under 2019

Report this content

LRF ligger nära 140 000 medlemmar och är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Antalet företagarmedlemmar blev drygt 118 000 under 2019.

Sju av LRFs 17 regioner ökade sitt medlemstal under året. De regioner som ökat mest är norrländska Norrbotten, Jämtland och Västerbotten.

Siffrorna för 2019 visar att LRF blivit bättre på att behålla sin medlemskår. Fler rekryterade medlemmar väljer att vara kvar. Samtidigt minskade nyrekryteringen, 5 500 nya medlemmar skrevs in, vilket är 1000 färre än året tidigare.

– Krisåret 2018 med den stora torkan prövade LRF som organisation. Hela LRF ställde då upp för att hjälpa varandra och vi bidrog gemensamt till att Sverige var första land i Europa som införde ett nationellt krisstöd. Det stärkte bonderörelsen och lyfte nyrekryteringen. 2019 var vädermässigt ett normalår och nyrekryteringen sjönk något, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

LRFs totalsiffra för 2019 slutade på 138 983 medlemmar, vilket är en minskning med 897 medlemmar. Antalet personmedlemmar ökade med 119 personer till totalt 20 662, medan antalet företagarmedlemmar minskade med 1 016 medlemmar till totalt 118 321.

– Hela samhällsutvecklingen präglas av att det inte längre är lika lätt att rekrytera medlemmar till medlemsorganisationer. LRF står dock upp väl, men vi behöver under kommande år lägga större regionalt fokus på rekrytering, säger Palle Borgström.

– Medlemsantalet är viktigt. Ju fler vi är desto större genomslag får vi i samhällsdebatten. Vi vet att våra politiker och beslutsfattare lyssnar på en stor och enig bonderörelse. Klimat- och miljöfrågorna står högt upp på agendan i debatten och vi som arbetar inom det gröna näringslivet har en nyckelroll i omställningen till det hållbart och fossilfritt samhälle, säger Palle Borgström.

Toppåret för antalet medlemmar inom LRF var 2014 med drygt 170 000 anslutna. Kurvan bröts 2105 då LRF övergick till en ny avgiftsmodell.

– LRF och våra medlemmar har en väldigt viktig roll för att med gemensam kraft driva landsbygdsfrågorna. Om vi ska klara övergången till ett hållbart samhälle så kommer företagen inom det gröna näringslivet få en allt större betydelse, säger Palle Borgström.

Topp 5 nya företagarmedlemmar:

Norrbotten     +2,0 procent

Jämtland         +1,0

Västerbotten  +0,4

Örebro             +0,3

Mälardalen     +0,2

För mera information, kontakta LRF kommunikationsavdelning 010-184 40 70

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se