Män med makt från skogs- och pälsbranschen till Jämställdhetsakademin

Report this content

Fredrik Munter, vd för Mellanskog, och Jörgen Martinsson, vd för Svensk Mink, tar plats i det gröna näringslivets egen Jämställdhetsakademi. Som ledamöter i akademin blir de en del av den rörelse som diskuterar, synliggör och agerar för jämställdhet i det omfattande näringsliv som jord och skog utgör med drygt 100 000 sysselsatta.    

– För mig handlar det i slutändan om vilket samhälle jag vill att mina barn ska växa upp i, säger Fredrik Munter, Mellanskogs vd.

Händelsen kring skogsmaskintillverkaren Ponsses almanackor med lättklädda kvinnor är tillsammans med ojämställt styrande och ägande exempel som utmanar det gröna näringslivet både vad gäller attraktionskraft, framgång och ökad lönsamhet. För Fredrik Munter som är vd på Mellanskog har engagemanget i jämställdhetsfrågor ökat de senaste åren och han tackade snabbt ja när han fick frågan om att delta i Jämställdhetsakademin. Det som hände kring almanackorna under hösten tycker han är trist och omodernt. För honom var #metoo-rörelsen en ögonöppnare:

– Vi var inne i en process för att lyfta kunskapen om jämställdhet hos en tidigare arbetsgivare. Jag blev förskräckt när jag förstod vidden av problemet och insåg att jag tidigare varit naivt omedveten. För mig handlar det i slutändan om vilket samhälle jag vill att mina barn ska växa upp i.

Nu hoppas han kunna bidra med engagemang och kunskap till Jämställdhetsakademin och samtidigt få värdefull inspiration och kunskap tillbaka.

Jörgen Martinsson, som nyligen kom tillbaka som vd för Svensk Mink efter några års uppehåll, har stor erfarenhet av både näringsliv, föreningsliv och från styrelsearbete. Han har sett både bra och dåligt jämställdhetsarbete och att nu få vara med och påverka dessa viktiga frågor tycker han känns mycket inspirerande.

– Jag går in i uppdraget med öppna ögon, öppet sinne och med en stor portion ödmjukhet, förvissad om att ökad jämställdhet är nyckeln till fortsatt framgång.

Med de två nya ledamöterna på plats består akademin av 10 kvinnor och 9 män. Ungefär hälften av ledamöterna är profiler inom ledarskap och jämställdhet och de andra har ledarroller i några av de viktigaste organisationerna inom det gröna näringslivet, med jorden, skogen och djuren.

Om LRFs Jämställdhetsakademi

LRFs Jämställdhetsakademi är det gröna näringslivets egen tankesmedja för ökad jämställdhet. Genom idéutveckling, forskning och opinionsbildning vill akademin ge ökad kunskap om kvinnors och mäns möjligheter att starta och driva företag inom de gröna näringarna. Akademin har funnits i 10 år. Palle Borgström, förbundsordförande i LRF, är ordförande för LRFs Jämställdhetsakademi. Stina Bergström, Lantbrukarnas Riksförbund, ansvarar för verksamheten. Senaste eventet handlade om jämställda styrelser och valberedningar och går att se i efterhand. Läs mer och hitta rapporter och skrifter som akademin har tagit fram. lrf.se/jamstalldhetsakademin

För mera information, kontakta LRF pressavdelning, 010-184 40 70

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Media

Media