Marinekolog vs agronom – kan de enas om Östersjön?

Pressinbjudan, 23 april. LRF och Jordbruksverket bjuder in till ett möte mellan marinekologer och agronomer.

Jordbruket är nödvändigt för att producera mat. Samtidigt är det en bidragande orsak till övergödningen av Östersjön. Vad gör man inom jordbruket för att minska förlusterna av växtnäring till vattendrag och Östersjön? Experter på havsmiljö möter experter på jordbruk för att diskutera nuläge, framtida scenarier och modeller för hur man kan förbättra Östersjöns miljö. Målet är en Östersjöregion där jordbruket och ett friskt hav är två lika självklara delar. Hur ser den hållbara framtiden ut? Hur når vi dit?

Kan de två expertgrupperna, med sina olika utgångspunkter, enas?

Ta del av programmet här: http://www.balticdeal.eu/calendar/agriculture-development-scenarios/

Välkommen till seminarium, onsdagen den 25 april kl 9:30-17:00.

Plats: Nya Böndernas Hus (LRF), Franzéngatan 6, Stockholm, t-bana Stadshagen

Anmäl gärna ditt deltagande till press@lrf.se

För mer information, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera