NY DIGITAL UTBILDNING VÄSSAR HÄSTFÖRETAGARE

Idag lanserar Hästföretagarcentrum en digital distansutbildning – Driva hästföretag. Utbildningen ska ge grundkunskaper i företagande och hur verksamheter kan utvecklas. Utbildningen gör det också möjligt välja olika områden att fördjupa sina kunskaper i. Att den är digital gör att den kan genomföras där och när det passar.

- Vi vet att det finns ett stort intresse att lära sig mer och utveckla sitt hästföretagande. Men det är ofta svårt att få ihop tiden för fysiska träffar med den dagliga hästverksamheten. Den här utbildningen gör det möjligt att få ny kunskap där det passar företagaren, säger Erica Lindberg, LRF Häst.

Utbildningen riktar sig framförallt till nystartade eller blivande hästföretagare. Den är helt digital och kan genomföras i ett svep eller uppdelad över längre tid. Utbildningen består av sju olika delmoment, och innehåller bland annat material för att lära sig formulera affärsidéer, grunderna i företagsekonomi, riskhantering med mera. Parallellt uppmanas företagaren att arbeta med en egen affärsplan utifrån den mall som erhålls i utbildningen.

- Genom utbildningen får nya hästföretagare snabbt och enkelt de viktiga grunderna för att skapa lönsamhet och fortsatt utveckla företaget. Våra rådgivare från LRF Konsult har tagit fram en riktigt bra utbildning utifrån erfarenheter om vad som är viktigt att ha kunskap i för att vara och förbli framgångsrik i sitt företagande, säger Katarina Hedström Klarin, LRF Konsult.

Hästnäringens Nationella Stiftelse och Hästnäringens Riksanläggningar står för förankringen i hästnäringen. Exempel och tips i utbildningen har flera redan aktiva hästföretagare bidragit med.

- En så här flexibel utbildning ger hästföretagare bra möjligheter att vässa företaget utan att göra långa avbrott från den dagliga verksamheten. Att utbildningen är digital gör att till och med fikapausen kan bli ett tillfälle att lära och kanske utveckla sin affärsplan, säger Stefan Johanson, Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Kontakt:

Erica Lindberg, LRF Häst, 070-200 19 27, erica.lindberg@lrf.se

Carl Dyrendahl, LRF Konsult, 072-160 38 40, carl.dyrendahl@lrfkonsult.se

Sara Westholm, HNS, 070-527 20 18, sara.westholm@nshorse.se

Läs mer om utbildningens uppbyggnad och innehåll på www.lrf.se/hastforetagarcentrum   


Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se