Skogens tillväxt kan öka med 20 procent enligt rapport

Report this content

Tillväxten i den svenska skogen kan öka med 20 procent till 2050 och därmed ge mer förnyelsebar råvara till ett fossilfritt och klimatsmart samhälle.

– Rapporten är mycket viktig. En ökad skogsproduktion är en nyckel för att vi ska kunna motverka klimatförändringarna samtidigt som det skapar jobb och utveckling för landsbygden, säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.

Idag lanseras en unik rapport som presenterar 88 åtgärdsförslag för en ökad hållbar skogsproduktion. Rapporten har tagits fram i en samverkansprocess ledd av Skogsstyrelsen, där LRF Skogsägarna har medverkat.

Rapportens 88 förslag på åtgärder ger viktig kunskap till de skogsägare som är intresserade av att öka sin skogsproduktion och producera mer förnyelsebar råvara. En viktig utgångspunkt är att åtgärdsförslagen utgår från den enskilde skogsägarens egna mål med sin skog.

– Nu ser vi fram emot att myndigheter och skogsbruket gemensamt ska jobba för att föra ut denna kunskap och verka för att förslagen genomförs, säger Sofia Backéus, LRF Skogsägarnas expert på skogsskötsel och klimat.

Fakta från rapporten och exempel på några av de 88 åtgärderna som rapporten föreslår:

  • Fördjupade rådgivningsinsatser till skogsägarna
  • Åtgärder mot skadedjur och viltbete
  • Ökade satsningar på forskning och utbildning
  • Ökad slygallring och dikesröjning

Mer skogsråvara: En ökad skogsproduktion med 20% motsvarar tiotals miljoner kubikmeter förnyelsebar skogsråvara.

Klimatvinst: En ökad skogsproduktion med 20% kan ge en klimatvinst på tiotals miljoner ton koldioxid per år. Dels genom att skogen binder mer koldioxid och dels genom att mer fossila produkter kan ersättas med förnyelsebara, så att kol och olja kan stanna under marken.

Ekonomisk vinst: En ökad skogsproduktion med 20% bedöms motsvara ett ekonomiskt värde på tiotals miljarder kronor.

Läs mer och hitta rapporten ”Skogsskötsel med nya möjligheter” här: https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/88-atgarder-ska-oka-tillvaxten-i-skogen-med-20-procent/

För mera information, kontakta LRF pressavdelning, 010-184 40 70

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se