Trädgårdsnäringen kräver mer resurser till forskning

– Sverige behöver mer trädgårdsforskning. Annars finns risken att målen i livsmedelsstrategin inte nås, politikerna måste göra verkstad av orden i strategin, säger Marcus Söderlind, ordförande för LRF Trädgård.

Mycket ser ljust ut för trädgårdsnäringen i Sverige. De senaste tio åren har konsumtionen av grönsaker ökat med 31 procent och frukt med 19 procent, samtidigt stiger andelen svenskproducerat, visar siffror från Jordbruksverket. Det totala värdet av svenskodlade grönsaker, frukt, bär, potatis, prydnads- och plantskoleväxter är 7 miljarder kronor per år. För att ytterligare stimulera produktionen fick Sverige i februari en livsmedelsstrategi.

– Men för att trädgårdsföretagen ska kunna förse konsumenten med en högre andel svenskt behövs mer forskningsbaserad kunskap som kan bidra till utveckling och innovation inom hållbara odlingsmetoder och nya tekniska lösningar, säger Marcus Söderlind.

Han berättar att utvecklingen i trädgårdssektorn går snabbt, strukturrationaliseringen går i en högre takt inom trädgårdsnäringen än inom jordbruket generellt. Något som även sker i Sveriges konkurrentländer.

– Trädgårdsforskningen behöver utökade kontinuerliga basresurser som långsiktigt säkrar kompetensförsörjningen. Dessutom kräver den högre akademiska utbildningen tillgång till forskare för undervisning. Finns inte det saknas förutsättningar för att driva utbildning på denna nivå, säger han.

I dag inleds Trädgårdskonferensen 2017 i Linköping av Sven-Erik Bucht (S), landsbygdsminister. Konferensen arrangeras av Tillväxt Trädgård vid SLU i Alnarp, LRF Trädgård, Jordbruksverket och Hushållningssällskapen.

Läs mer: lrf.se/tradgard och https://www.slu.se/fakulteter/ltv/samverkan/samverkan_och_utveckling/tillvaxt-tradgard1/

För mer information, kontakta:

Marcus Söderlind, ordförande LRF Trädgård: 070-8146149

Eva Anflo, chef LRF Trädgård: 08-787 53 63

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera