Viktig seger för mjölkbonde i Mark- och miljööverdomstolen

Report this content

Efter en mer än två år lång juridisk process får mjölkbönderna Roland och Eva Persson på Österlen äntligen bygga ut sin djurbesättning. Det blir nu klart efter en dom i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

– För lantbrukarparet har processen varit slitsam och i onödan fördröjt utvecklingen av verksamheten med drygt två år, säger bolagets ombud Lisa Kylenfelt, LRF Konsult.

För två år sedan upphävde Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt det miljötillstånd för att öka mjölkproduktionen som beviljats av Miljöprövningsdelegationen till familjen Persson på Komstagården i Skåne. Domstolen menade att det saknades lagringskapacitet för kornas gödsel. Nu går Mark- och miljööverdomstolen emot domen och bedömer tvärtom att lagringskapacitet finns. I sin dom riktar Mark- och miljööverdomstolen kritik mot den tidigare juridiska processen och ifrågasätter varför bolaget inte fick yttra sig i Mark- och miljödomstolen innan ärendet avgjordes.

–  En angelägen dom, inte minst om vikten av förtroende mellan myndigheter och verksamhetsutövare. Det hade räckt med ett telefonsamtal eller brev från domstolen för att klarlägga att bolaget mer än väl uppfyllde lagkravet, säger bolagets ombud Lisa Kylenfelt, LRF Konsult.

– Det är inte klokt att man som företagare kan bli behandlad så här. Jag har haft tur som kunnat lämna över mycket av arbetet till mina rådgivare men alla har inte den turen. Processen har varit oerhört jobbig och jag är glad att vi äntligen kan fortsätta arbetet, säger lantbrukaren Roland Persson.

Under processen har Hushållningssällskapet, HIR Skåne, och LRF samarbetat för att stötta familjen Persson.

Den svenska livsmedelsstrategin har som mål att öka animalieproduktionen i Sverige och svårigheter med att beviljas miljötillstånd är en av de saker som är mest hämmande. Därför är denna typ av processer förödande för investeringsviljan hos lantbrukare.  God myndighetsövning, där myndigheter hjälper och vägleder företagare istället för att leta fel, står högt på svenska lantbrukares önskelista.

För mera information, kontakta gärna:

Roland Persson, Komstagården, 070-6271408, Anna Starck, rådgivare, HIR Skåne, 010-476 22 55, 

Lisa Kylenfelt, LRF Konsult, 031-337 36 82 eller Markus Hoffmann, LRF, 070-527 5444

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se