Barn i stan får mindre mjölk i förskolan

En ny undersökning från Hjärta mjölk visar att nästan alla förskolor serverar mjölk till lunchen. Men det är stor skillnad mellan förskolor i glesbygd och i storstadsregioner och mellan fristående och kommunala förskolor.

Mjölken behåller sin starka ställning som förskolebarnens självklara måltidsdryck. 78 procent av alla svenska förskolor serverar mjölk till lunch varje dag. Men undersökningen visar också att förskolans geografiska läge, om förskolan ligger på landet eller i stan, har betydelse för om barnen får mjölk eller inte. I glesbygd och mindre städer serverar 95 procent av förskolorna mjölk till lunchen varje dag. I storstäderna bara 60 procent.

- Det är oroväckande att var barnen bor avgör om de får mjölk till lunchen eller inte, säger Kerstin Wikmar, leg. dietist på Hjärta mjölk. Alla barn har rätt till en fullvärdig kost oavsett om de bor på landsbygden eller i en stad.

Även hur förskolorna drivs spelar roll för om de serverar mjölk eller inte till lunchen. Skillnaden mellan kommunala och privata förskolor är stor. 82 procent av de kommunala förskolorna serverar mjölk till lunchen, men bara 69 procent av de privata.

- Att förskolans driftsform bestämmer vad som finns på förskolebarnens matsedel är återigen ett exempel på hur andra faktorer än kostråd och kunskap inom nutrition får styra över barnens näringsintag, säger Kerstin Wikmar.

Hon tror att en förklaring kan vara att privata förskolor inte har tillgång till kostchefer på samma sätt som de kommunala och poängterar vikten av kunskapsförsörjning inom kost och nutrition även inom den privata sektorn.

Sämst på att servera mjölk till lunchen är förskolor i Stockholm (59 procent), Västra Götaland (69 procent) och Skåne (74 procent). Bäst är förskolor i Gävleborgs och Västerbottens län (99 procent) och Västernorrland och Östergötlands län (97 procent).

Fakta om undersökningen

  • Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Argument AB mellan 13 april och 11 maj 2016.
  • Ansvarig husmor, kokerska eller föreståndare på 1 438 förskolor har intervjuats per telefon.
  • Svarsfrekvens: 81 %.

För mer information och kommentarer:

Kerstin Wikmar, leg. dietist, Hjärta mjölk, 070-635 14 77, kerstin.wikmar@lrf.se

Hjärta mjölk

Vad vore livet utan mjölk? Rätt trist tycker vi. Vi gillar mjölk och att berätta om den. Här på webben hjartamjolk.se och på vår Facebooksida presenterar vi fakta om vad svensk mjölk gör för vår hälsa och för miljön. Bakom Hjärta mjölk står svenska mjölkbönder och mejerier.

Taggar:

Media

Media