Halland bra på mjölk i förskolan

En ny undersökning från Hjärta mjölk visar att nästan alla förskolor serverar mjölk till lunchen. Den visar också att Hallands län är bättre än Sverige-genomsnittet.

Mjölken behåller sin starka ställning som förskolebarnens självklara måltidsdryck. 78 procent av alla svenska förskolor serverar mjölk till lunch varje dag. I Hallands län serverar 84 procent av förskolorna lunchmjölk. Det ökar chansen att barnen får i sig för tillräckligt mycket näring.

- Mjölk innehåller 18 av de 22 näringsämnen vi behöver varje dag. Det ger näringstrygghet, inte minst åt barn som inte är så stora i maten, säger Kerstin Wikmar, leg. dietist på Hjärta mjölk.

Undersökningen visar också att förskolans geografiska läge, om förskolan ligger på landet eller i stan, har betydelse för om barnen får mjölk eller inte.

- Det är oroväckande att var barnen bor avgör om de får mjölk till lunchen eller inte, säger Kerstin Wikmar. Alla barn har rätt till en fullvärdig kost oavsett om de bor på landsbygden eller i en stad.

Även hur förskolorna drivs har betydelse för om de serverar mjölk eller inte till lunchen. 82 procent av de kommunala förskolorna serverar mjölk till lunchen, men bara 69 procent av de privata.

- Att förskolans driftsform bestämmer vad som finns på förskolebarnens matsedel är återigen ett exempel på hur andra faktorer än kostråd och kunskap inom nutrition får styra över barnens näringsintag, säger Kerstin Wikmar.

Hon tror att en förklaring kan vara att privata förskolor inte har tillgång till kostchefer på samma sätt som de kommunala och poängterar vikten av kunskapsförsörjning inom kost och nutrition även inom den privata sektorn.

Sämst på att servera lunchmjölk i förskolan dagligen är Stockholms län (59 procent av förskolorna). Bäst är Gävleborgs och Västerbottens län (99 procent).

Fakta om undersökningen

  • Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Argument AB mellan 13 april och 11 maj 2016.
  • Ansvarig husmor, kokerska eller föreståndare på 1 438 förskolor har intervjuats per telefon.
  • Svarsfrekvens: 81 %.

För mer information och kommentarer:

Kerstin Wikmar, leg. dietist, Hjärta mjölk, 070-635 14 77, kerstin.wikmar@lrf.se

Hjärta mjölk

Vad vore livet utan mjölk? Rätt trist tycker vi. Vi gillar mjölk och att berätta om den. Här på webben hjartamjolk.se och på vår Facebooksida presenterar vi fakta om vad svensk mjölk gör för vår hälsa och för miljön. Bakom Hjärta mjölk står svenska mjölkbönder och mejerier.

Taggar:

Media

Media