Kraftsamling krävs om vi vill ha mjölkbönder kvar i Sverige

LRF Mjölk träffade idag landsbygdsminister Eskil Erlandsson för att lägga fram förslag på åtgärder för att möta det ytterst allvarliga läget för svenska mjölkbönder.

-          Vi hade ett bra möte med landsbygdsministern och är glada att han kunde ta emot oss med så kort varsel, säger Palle Borgström, ordförande för LRF Mjölk. Han visade stort intresse för våra förslag och lovade titta vidare på åtgärder, både i Sverige och i EU.

På ett halvår har betalningen för mejeriprodukter sjunkit med 40 procent på den internationella marknaden – något som slår mot svenska mjölkbönder. En redan svag mjölkmarknad har drabbats hårt av den politiska oron i världen, inte minst Rysslands importsanktioner. LRF Mjölk har tagit fram förslag till politiska åtgärder som idag presenterades för landsbygdsministern. Förslaget består av tre delar:

  1. Se till att det trots det instabila politiska läget finns möjligheter för bönderna att sälja sin mjölk till ett rimligt pris genom EU-gemensamma åtgärder. EU måste göra det lättare att få tillträde till marknader utanför Europa. EU måste också till ett rimligt pris stödköpa smör och mjölkprodukter för att inte marknaden ska falla alltför kraftigt.
  2. Säkerställ att böndernas ekonomi är tillräckligt stabil för att de ska klara sin dagliga verksamhet tills den politiska oron har lagt sig, till exempel genom statliga lånegarantier.
  3. Minska regelkrånglet. Vi är stolta över vår svenska mjölkproduktion, men dagens snåriga regler gör det svårt för den svenska bonden att konkurrera med mjölkbönder i andra länder.

-          Samtidigt som våra bönder förväntas leverera på en fri marknad, bakbinder man dem genom regler som skapar merkostnader som marknaden inte är beredd att betala för, säger Palle Borgström.

För ytterligare kommentarer, kontakta Palle Borgström, 070-324 41 65, palle.borgstrom@lrf.se

LRF Mjölk arbetar för mjölkföretag, mejeriföretag och husdjursföreningar i Sverige.

Prenumerera