Mjölkbonde i Luleå får guldmedalj av Prins Carl Philip

Report this content

Nionde generationens mjölkbonde för pionjärandan vidare

Nils-Olof Rehnman, Luleå, belönas med LRF Mjölks Guldmedalj för att ha levererat mjölk av högsta kvalitet under 23 år. Den 8 april tar han emot medaljen av Prins Carl Philip vid en ceremoni i Stockholm.

– För mig är det självklart att vilja leverera bra grejer. Att nå guldmedaljen har varit ett mål. Som mjölkbonde är det den finaste utmärkelsen man kan få, säger Nils-Olof Rehnman glatt.

Han är nionde generationens mjölkbonde på Blomfeltsgården i Ale, som han driver med sin fru Liselotte Rehnman och en anställd. Här finns 46 kor och 90 ungdjur. Korna går i en lösdriftsladugård byggd 1989, men gårdens kor har faktiskt gått i lösdrift ända sedan 1960-talet, berättar han.

– Då byggdes det några lösdrifter här i Norrbotten. Pappa nappade på det och sedan dess har våra kor fått gå lösa i ladugården. När vi byggde nytt var det naturligt att satsa på lösdrift igen.

Nils-Olof Rehnman gillar att ligga i framkant. Gården har varit tidig med många satsningar, bland annat blev man de första att leverera Krav-mjölk till Norrmejerier.

– Vi gick över till ekologiskt 2001 och 2006 blev vi Krav-certifierade. Gården hade mark så det räckte, jag hade aldrig besprutade odlingarna och ville testa helt utan konstgödsel. Det har funkat bra. Jag lade om av ideologiska skäl, men i dag är det även det mest lönsamma för oss.

År 2003 installerade han mjölkningsrobot. Den gör jobbet mindre tungt, men det gäller fortfarande vara mycket noggrann och hålla uppsikt över korna om mjölken ska bli av högsta kvalitet, säger han.

För fem år sedan började paret Rehnman med en ny satsning, att sälja Krav-kött från gården. Nästan alla kor korsas för att få en blandning av mjölk- och köttkor, som också blir hållbara och friska. Oavsett om det handlar om kött eller mjölk finns det en stolthet i att leverera högsta kvalitet.

– En av mina bästa stunder på dagen är när mjölkbilen kommer. Då påminns jag om att det man skapar med hårt arbete snart kommer föda tusentals människor över hela Norrland. Här på gården får vi fram mjölk och kött av gräs som växer lokalt. Det tycker jag är miljösmart produktion. Jag hoppas klimatdebatten nyanseras. Vi borde äta mindre kött, men välja svenskt och lokalproducerat.

Nils-Olof tycker att det är roligt och viktigt att visa hur en modern mjölkgård fungerar. Gården har varit med i satsningen Öppen gård och har även haft betessläpp för Norrmejerier.

Vid årsskiftet fanns det 69 mjölkgårdar i Norrbottens län.

Fakta om Guldmedaljen:
Guldmedaljen är den högsta utmärkelse som LRF Mjölk delar ut för att premiera mjölkens kvalitet. Kriteriet är att man ska ha levererat mjölk av bästa kvalitet i minst 23 år. Ända sedan starten 1958 har medaljen överlämnats av en representant från kungahuset. I år delas Guldmedaljen ut till 37 mjölkbönder. Läs mer på www.lrf.se/guldmedaljen

För ytterligare information:
Nils-Olof Rehnman, Luleå, 070–608 10 37
Hans Andersson, projektledare, 070–575 25 34
Jan Petersson, pressansvarig, 070–687 65 31

Taggar:

Dokument & länkar