Mjölkbonde i Oviken får guldmedalj av Prins Carl Philip

Report this content

Koll på läget ger mjölk av toppkvalitet

Göran Vahlén, Oviken, belönas med LRF Mjölks Guldmedalj för att ha levererat mjölk av högsta kvalitet under 23 år. Den 8 april tar han emot medaljen av Prins Carl Philip vid en ceremoni i Stockholm.

– Det är roligt att få guldmedaljen, den är ett bevis på att man har lyckats. Kraven på den finaste mjölken är höga i dag, men de är inte ouppnåeliga, säger Göran Vahlén.

Han tog över Nils-Pers gård efter föräldrarna 1989. Under åren har han utökat ladugården med ett tiotal kor till dagens 24. Han sköter dem med hjälp av sambon Kritsana Sangsawang.

 – Att bli mjölkbonde var rätt självklart. Jag är infödd i det, började hjälpa till här hemma och sedan har det rullat på. Det funkar bra med korna och jag trivs med att kunna styra min egen tid.

Det har alltid varit självklart att jobba för den högsta kvaliteten på gården. För att lyckas gäller det att vara noggrann med allt, säger Göran Vahlén.

– Man får ha koll på läget, se till att ha bra foder, bra vatten, bra hygien och att ha bra djur, som man sköter om väl. Eftersom jag producerar ett livsmedel som folk ska äta och dricka vill jag självklart leverera högsta kvalitet.

Att vara mjölkbonde är ett viktigt jobb, påpekar han. Sverige borde bli mer självförsörjande på livsmedel och mindre beroende av omvärldsfaktorer. Klimatdebatten borde också nyanseras.

– Korna håller landskapet öppet och ger liv i bygden. Det är fördelar som den importerade maten, som transporteras hit långa sträckor, inte har.

I trakterna kring gården finns flera mjölk- och köttgårdar. Göran Vahlén upplever att det finns en framtidstro bland bönderna. Däremot skulle han önska att politikerna var mer pålästa och konsekventa.

– I dag konkurrerar vi inte på samma villkor som bönder i andra länder. Här i Sverige är kraven på djurskydd och livsmedelsproduktion höga, men mycket av maten som köps in till det offentliga är importerad och producerad med lägre krav. Det tycker jag är tråkigt när vi gör så bra produkter här.

I Jämtlands län belönas även Staffan och Per Hammarberg, Offerdal, med LRF Mjölks guldmedalj. Vid årsskiftet fanns det 114 mjölkgårdar i Jämtlands län.

Fakta om Guldmedaljen:
Guldmedaljen är den högsta utmärkelse som LRF Mjölk delar ut för att premiera mjölkens kvalitet. Kriteriet är att man ska ha levererat mjölk av bästa kvalitet i minst 23 år. Ända sedan starten 1958 har medaljen överlämnats av en representant från kungahuset. I år delas Guldmedaljen ut till 37 mjölkbönder. Läs mer på www.lrf.se/guldmedaljen

För ytterligare information:
Göran Vahlén, Oviken, 0643–401 90, 0730–62 11 56
Hans Andersson, projektledare, 070–575 25 34
Jan Petersson, pressansvarig, 070–687 65 31

Taggar:

Dokument & länkar