Svenska kor rekordmjölkade förra året

Report this content

Sveriges kor är högproduktiva. De mjölkade mer 2017 jämfört med tidigare år. Anledningen till ökningen är ett långsiktigt kvalitetsarbete med bra foder och god djurhälsa. Den nyheten och mycket mer, står att läsa i senaste numret av Mjölkrapporten från LRF Mjölk.

Nu har alla siffror vad gäller mjölkproduktionen 2017 kommit in och analyserats av LRF Mjölks experter. De visar att den så kallade mjölkavkastningen, det vill säga hur mycket en ko mjölkar, steg med 1,2 procent förra året i Sverige.

– Svenska mjölkbönder jobbar hårt för att förbättra sin lönsamhet inte minst genom ökad produktivitet. De tar väl hand om sina kor genom att satsa på bra foder, mycket god djurhälsa och fortlöpande avelsframsteg. Detta avspeglar sig i en ökad produktion per mjölkande djur, säger Lennart Holmström,

Samma år sjönk antalet mjölkande djur med 0,8 procent, en siffra som är relativt låg i sammanhanget. Det är den lägsta minskningen av antalet mjölkkor sedan 2013, enligt LRF Mjölks beräkningar. Till följd av det minskade djurantalet sjönk produktionen, med 1,4 procent jämfört med föregående år.

Till bilden hör också att det förra året kom ett stort tillskott av nya ekologiska mjölkgårdar, vilka nu utgör 16,6 procent av alla landets mjölkföretag. Den ekologiska mjölkproduktionen ökade under fjolåret med 12 procent och utgör nu 14,5 procent av den totala andelen.

Vad gäller lönsamheten bland svenska mjölkföretag bedöms 2017 vara ett av de bättre de senaste tio åren. Högre avräkningspriser, ökad mjölkavkastning, relativt höga slaktpriser och måttliga ökningar av kostnader har gjort att det varit möjligt för företagen att göra bättre resultat, enligt Mjölkrapporten.

Läs mer www.lrf.se/mjolkrapporten

Lennart Holmström, Expert marknadsanalys och branschstatistik, LRF Mjölk: Telefon 070-696 06 18

Agneta Hjellström, Expert branschekonomi, LRF Mjölk: Telefon 070-270 83 30

LRF Mjölk är branschorganisationen för svenska mjölkbönder, mejerier och husdjursföreningar. Vi är övertygade om att svensk mat och svenskt jordbruk har en roll att spela, både för att möta de globala utmaningarna och för att skapa jobb och välstånd i svensk ekonomi. www.lrf.se/mjolk, www.mjolk.se

Taggar: