LudvikaMining köper Hardroc Mineral

LudvikaMining köper Hardroc Mineral En överenskommelse om förvärv av mineralföretaget Hardroc Mineral AB har träffats mellan styrelserna i respektive bolag. Köpeskillingen är 21 miljoner SEK och erlägges genom emission av aktier. Hardroc Mineral AB äger en bergtäkt som är belägen c:a 2 mil N om Fredriksberg i Vansbro kommun (strax N om gränsen till Ludvika kommun). Materialet som bryts kallas Ortofyrit och är unikt vad gäller hårdhet och slitstyrka. Användningsområdena är som ballast i asfalt och i banvallar. Där hög slitstyrka på grund av hård trafikbelastning erfordras, har materialet klara tekniska och ekonomiska fördelar. Exempelvis är samtliga infarter till Arlanda (totalt c:a 2 mil väg) belagda med material från Hardroc Mineral. Banverket ställer idag högre krav på ballast i banvallar på grund av ökade axeltryck och högre hastigheter. Produktionen startades 1998 i blygsam skala, men har idag utvecklats till att omfatta betydande kvantiteter. Hardroc Mineral omsätter 10-15 miljoner kr/år, kan variera något beroende på hur Banverkets etapper ligger under året. Idag finns ramavtal med Banverkets olika regioner och dessutom bindande försäljningsavtal med en av de större asfaltentreprenörerna för hela Mellansverige. Produktionen begränsas inte idag av marknaden utan mera av utrymme för lager, krossanläggning mm (relativt nyöppnad täkt). Inom något år är utrymmena betydligt större och en produktionsökning är möjlig. För år 2003 planeras för en losshållen kvantitet av 150 000 ton, vilket ger en intäkt av c:a 12 miljoner kr. Inom något år planeras för en produktion av 300 000 ton losshållet berg, och på längre sikt kan en täkt av den dimensionen producera 500 000 ton/år. Intäkten är i stort direkt proportionell mot producerad kvantitet ( kostnaderna ökar dock ej i samma takt). Inom tillståndsgivet verksamhetsområde finns brytvärda kvantiteter av c:a 20 miljoner ton. Täkten har därför en förväntad livslängd av 40-50 år. Förvärvet av Hardroc Mineral AB bedöms av styrelsen i LudvikaMining som en betydande offensiv satsning för vidareutveckling av LudvikaMinings affärsidé. Ytterligare upplysningar lämnas av Lars-Gösta Bergling (VD) tel 0240-14020. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00670/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00670/wkr0002.pdf

Om oss

LudvikaMining är ett gruvföretag som arbetar med en ny affärsidé inom området småskalig produktion av malm. Fyndigheter skall bearbetas med selektiv brytning, förkoncentration av malmen och legoanrikning. Bolagets fyndigheter innehåller guld, silver, zink

Dokument & länkar