PP Pension går över till molnlösning från Itello i samarbete med Future Core Cloud

Report this content

Itello bygger vidare på sitt samarbete med Future Core Cloud och levererar en molnbaserad lösning till mediebranschens pensionsbolag PP Pension.

Stockholm, 15 mars 2021 – Itello har i samarbete med Future Core Cloud tecknat ett flerårigt avtal med PP Pension, ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag för den svenska medie- och informationsbranschen. PP Pension har valt att införa Itellos systemplattform för liv- och sparandebranschen genom den molnbaserade lösningen Itello Live.

Itello Live kommer att ersätta PP Pensions befintliga lösningar för försäkringsadministration och levereras som tjänst (Software-as-a-Service, SaaS). Det betyder att PP Pension får tillgång till Itellos plattform utan krav på vare sig stora kapitalinvesteringar, egen IT-organisation eller omfattande kundanpassningar.

– Vi valde Itello Live för att få tillgång till en komplett plattform för våra centrala verksamhetsapplikationer. Med ett effektivt införande och en bekväm SaaS-leverans får vi en kraftfull och balanserad lösning för våra långsiktiga behov. Vi har också stort förtroende för Future Core Cloud och deras förmåga att hantera migreringen från våra befintliga system, säger Kjell Norling, VD på PP Pension.

Inom ramen för sitt partneravtal med Itello kommer Future Core Cloud att ansvara för projektet för införande av Itello Live, produktionsmiljön samt serviceleveranser till PP Pension.

Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Future Core Cloud som möjliggör lösningen till PP Pension. Detta projekt är en milstolpe för Itellos partnerstrategi som inspirerar och banar väg för framtida satsningar. Inte minst när vi vänder oss mot nya marknader kommer starka partnerskap att vara en framgångsfaktor för Itello, säger Mats Lillienberg, VD på Itello.

Med en bakgrund som konsultföretag inom finansbranschen kombinerar Future Core Cloud lång erfarenhet från liv- och sparandebranschen med gedigen kompetens kring Itellos mjukvaruplattform. Genom sitt samarbete med Itello erbjuder Future Core Cloud en nyckelfärdig lösning för medelstora livförsäkringsbolag och tjänstepensionssällskap.

– Vi är stolta över att ta vårt partnerskap med Itello till nästa nivå genom vår levererans av en framtidssäker plattform till PP Pension. Den hjälper dem att driva digitaliseringen vidare och utgör samtidigt en beprövad lösning, säger Johan Modig, VD på Future Core Cloud.

För mer information, kontakta:

PP Pension:
Kjell Norling, VD: +46 8 729 90 90, kjell.norling@pppension.se

Itello:
Mats Lillienberg, VD: +46 70 848 81 87, mats.lillienberg@itello.se
Christine Blinke, CMO: +46 73 668 60 08,
christine.blinke@itello.se

Future Core Cloud:
Johan Modig, VD: +46 70 583 28 08, johan.modig@fcfconsulting.se

 

Om PP Pension
PP Pension, grundades 1882 under namnet Svenska Publicisternas understödsförening av Publicistklubben med syfte att förvalta medlemmarnas pensionskapital. PP Pension är en förening som enbart finns till för de som arbetar i medie- och informationsbranschen. PP Pension delar inte ut någon vinst till aktieägare, inte heller provisioner eller bonusar. Istället går vinsten tillbaka till PP Pensions kunder i form av låga avgifter, rabatterade fonder och personlig rådgivning.
För mer information: www.pppension.se

Om Itello
Itello är ett svenskt insurtechbolag och den marknadsledande leverantören av affärssystem och digitaliseringslösningar för liv- och pensionsbranschens alla aktörer i Norden. Itello erbjuder produkter och lösningar som är långsiktigt hållbara med syfte att automatisera och digitalisera verksamhetsprocesser samt möjliggöra innovativ affärsutveckling.
För mer information:
www.itello.se

Om Future Core Cloud
Future Core Cloud, en del av koncernen Future Core Fintech Consulting, grundat 2017, levererar IT- och konsulttjänster till finansbranschen i allmänhet och liv- och sparandebranschen i synnerhet. Future Cores medarbetare har gedigen erfarenhet av liv- och sparandeverksamhet och Itellos affärslösning Inca.
För mer information: www.fcfconsulting.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar