Alfaprototypen av instrumentet levererad till Lumito enligt plan

Report this content

Lumitos utvecklingspartner TTP har levererat alfaprototypen av det som skall bli Lumitos första produkt. Efter leverans har instrumentet genomgått ett internt acceptanstest med godkänt resultat.

 

Den pågående utvecklingsfasen av Lumitos första produkt innefattar utveckling av en alfaprototyp med väsentlig funktionalitet implementerad (”work like”) och därefter en betaprototyp där all funktionalitet och design är implementerad (”work like – look like”).

Alfaprototypen levererades enligt plan av Lumitos utvecklingspartner TTP i slutet av juli och har nu genomgått ett acceptanstest i Lumitos lokaler med godkänt resultat.

- Det är ett viktigt steg att vi nu kan arbeta på plats med prototypen för att få underlag för utvecklingen av betaprototypen och att vi nu på plats i Lund kommer att kunna demonstrera funktionaliteten för tänkta kunder och samarbetspartners säger Lumitos VD Stefan Nilsson.

 

För ytterligare information kontakta:

Lumito AB (publ), VD Stefan Nilsson, telefon +46 767 78 59 05, sn@lumito.se

 

Kort om Lumito

Lumito är ett bolag som är specialiserat inom medicinsk forskning och utveckling på avbildningsteknik. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker.

Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi.

Bolagets aktier Lumito och teckningsoptioner Lumito TO2 handlas på marknadsplatsen NGM Nordic MTF.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är ett viktigt steg att vi nu kan arbeta på plats med prototypen för att få underlag för utvecklingen av betaprototypen och att vi nu på plats i Lund kommer att kunna demonstrera funktionaliteten för tänkta kunder och samarbetspartners.
Stefan Nilsson, VD Lumito