Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutad

Report this content

TTP plc (The Technology Partnership) och Lumito AB (publ) har sedan 2017 ett avtal rörande utveckling av produkter inom digital patologi baserat på Lumitos teknologi. Den första utvecklingsfasen (proof of concept) är genomförd med goda resultat och den andra utvecklingsfasen påbörjad. 

Den 22 februari 2019 beslutade styrelsen i Lumito AB om nyemission av aktier i enlighet med bemyndigande från bolagsstämman i maj 2018. Bolaget har som tidigare meddelats åtagit sig att emittera aktier till The Technology Partnership, vilka därmed kvittas mot fordran. Detta är även skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bolagets aktiekapital ökar därmed med 3 483,475 kr genom nyemission av 139 339 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer TTP. Teckningskurs är 2,978 kr per aktie. Kursen beräknas enligt avtalet som genomsnittskurs de senaste 10 dagarna inkluderat fakturadagen (6 februari).

Efter registrering av aktierna hos Bolagsverket kommer antalet aktier att uppgå till 28 533 729.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Nilsson, VD Lumito Tel: 076-778 59 05
Mail: sn@lumito.se

Lumito är ett bolag som är specialiserat inom medicinsk forskning och utveckling på avbildningsteknik. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker.

Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi.

Ett samarbetsavtal gällande utveckling av instrument och infärgningsvätskor har tecknats med TTP plc (The Technology Partnership) i Cambridge UK.

Bolagets aktier Lumito MTF och teckningsoptioner Lumito MTF TO1 handlas på marknadsplatsen NGM Nordic MTF.

Prenumerera