Lumito presenterar på Nordic Symposium on Digital Pathology

 

Lumito kommer den 16 maj att presentera sin teknologi under temat Open Innovation på Nordic Symposium on Digital Pathology i Linköping där 200 deltagare från mer än 10 länder förväntas deltaga.

- Det här är ett mycket bra tillfälle att samlat få presentera vår teknik och att träffa patologer och företrädare för olika verksamheter inom digital patologi, säger VD Stefan Nilsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Nilsson, VD Lumito AB (publ) Tel: 076-778 59 05
Mail: sn@lumito.se

 

 

Lumito är ett bolag som är specialiserat inom medicinsk forskning och utveckling på avbildningsteknik. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker.

Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi.

Ett samarbetsavtal gällande utveckling av instrument och infärgningsvätskor har tecknats med TTP plc (The Technology Partnership) i Cambridge UK.

Bolagets aktier Lumito och teckningsoptioner Lumito TO1 handlas på marknadsplatsen NGM Nordic MTF.

Prenumerera

Dokument & länkar